Respektera jaktområdesgränser!

Det har framförts klagomål från LJVK´s jaktgrannar att någon eller några av LJVK medlemmar har jagat på fel mark.

LJVK´s styrelse vill understryka att det är viktigt att klubbens medlemmar försäkrar sig om att man är inne på LJVK´s jaktmarker när man jagar.

Jaktgränserna finns tydligt markerade på de aktuella jaktkartorna som finns att studera eller köpa på Jourkvällarna i klubblokalen, se årsutskicket.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *