Om oss

Luleå Jaktvårdsklubb bildades 1935 och är en allmännyttig ideell förening för främjandet av jakt och skytte. Klubbens medlemmar består av  jakt-, skytte- och viltvårdsintresserade personer som är permanent boende i Luleå kommun. Klubbens c:a 500 medlemmar har tillgång till mer än 40 000 ha mark för småviltjakt varav drygt 15 000 ha mark för älg- och björnjakt.

Inom klubbens Jaktskyttesektion erbjuds medlemmarna träningsmöjligheter på banor för viltmål, skeet och trap sommartid. Vintertid har sektionen tillgång till skjutbana inomhus för precisionsskytte, viltmål löpande älg (kal .22), m.m.

Jaktbilder från medlemmar
Medlemmar får gärna E-posta in någon bild från våra marker. Glöm inte ange medlemsnummer och namn.