Jaktrapport

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år.
Hur den ska lämnas eller skickas står i Jaktrapporten. Jaktrapporten finns med i det årliga utskicket, eller kan hämtas nedan.

Glöm inte fylla i fullständigt namn och medlemsnummer!

Direktlänk till Excel-dokument för att fylla i och mejla=>Jaktrapport
OBS! Om du vill mejla jaktrapporten, skicka den då till jaktrapport@ljvk.se

Har du inte Excel eller kan du inte öppna ovanstående dokument?
Klicka här för ett PDF-dokument som du kan skriva ut=>Jaktrapport-PDF

Glöm inte Viltvårdsarbetet
Medlemmar är förpliktigade att utföra två dagsverken inom Viltvård eller annat som främjar klubben. På Jaktrapporten redogör man vad man har gjort de två dagarna.