Jaktrapport

Jaktrapport måste lämnas årligen in av samtliga medlemmar, oavsett man jagat eller inte. Sista dag för inlämning är 31/3 varje år. Förseningsavgift är 200 kr  som kommer på separat faktura (nytt från 2021). Observera  att ALLA avgifter måste vara betalda senast 30/6 varje år, därefter förlorar man sitt medlemskap i klubben och måste närvara på nytt antagningsmöte (nytt från 2021).

Hur Jaktrapporten ska lämnas eller skickas står i Jaktrapporten. Jaktrapporten fanns i årsutskicket som du fick ifjol (eller som du fick vid antagningsmötet), eller kan hämtas nedan. Om du vill mejla jaktrapporten, mejla den då till jaktrapport@ljvk.se

Glöm inte fylla i fullständigt namn och medlemsnummer! Om skickar via e-post, döp om dokumentet till medlemsnummer och namn.

Direktlänk till Excel-dokument som du kan fylla i och mejla=>Jaktrapport
OBS! Om du vill mejla jaktrapporten, mejla den då till jaktrapport@ljvk.se

Kom ihåg att döpa om dokumentet och namnge det med medlemsnummer och namn.

Har du inte Excel eller kan du inte öppna ovanstående dokument?
Klicka här för ett PDF-dokument som du kan skriva ut=>Jaktrapport-PDF

Glöm inte Viltvårdsarbetet och dagsverken
Medlemmar är förpliktigade att utföra två dagsverken inom Viltvård eller annat som främjar klubben. På Jaktrapporten redogör man vad man har gjort de två dagarna.

Länk till sidan om viltvård=> LJVK Viltvård