Viltmål 50M

Viltmål 50M Knöppelåsen 2019

För skytte behöver du vara medlem i LJVK eller dess Jaktskyttesektion. Medlemskap i Jaktskyttesektion går att lösa på plats, kostar 200 kr och gäller 12 månader.

Ungdomar under 18 år betalar halv kostnad (100kr) för medlemskap i Jaktskyttesektionen. För att kunna garanteras att få skjuta skall myndig medfölja eller bevis på genomgången utbildning i säker vapenhantering kunna uppvisas.

NU tar vi emot SWISH

Vapen finns att låna på plats, ammunition finns.

Öppettider för allmänheten 2019:

Anmälan på banan. 18.oo – 19.30.

Maj:           Löpande Älg         21, 23, 28, 30.

Juni:           Löpande Älg       11, 13, 25 ,27.

Juli:               Löpande Älg       23, 25, 30.

Augusti:     Löpande Älg      1, 6, 8, 13, 15, 20, 22.