Viltmål 50M

Viltmål 50M Knöppelåsen 2018

Öppettider för allmänheten:

Anmälan på banan. 18.oo – 19.30. NU tar vi emot SWISH

Maj:           Löpande Älg         22, 24, 29, 31.

Juni:           Löpande Älg       12, 14, 26 ,28.

Juli:               Löpande Älg       24, 26, 31.

Augusti:     Löpande Älg      2, 7, 9, 14, 16, 21, 23.