Skyttetävlingar

Tävlingar 2015

 Nordisk trap/Älgskytte, Knöppelåsen i Luleå 2015
?? juni, anmälan kl.18–18.30 vid älgbanan på Knöppelåsens skjutbana i Luleå, 15 hagel-, respektive 12 kulskott klass 1-2, helmantel.
Kontakt: Bo Lindgren, 070-677 03 68

Klubbmästerskap 2015

KM Skeet NYTT DATUM KOMMER kl:18.00

KM Trap 25 Juni kl: 18.00

*************************************************

RESULTAT KLUBBMÄSTERSKAP 2015
Skeet:
1:a
2:a
3:a

Trap:
1:a
2:a
3:a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *