Karta över skjutbanor

Banorna är öppna för allmänheten från klockan 08:00 till 21:00 om inget annat finns anslaget vid banorna. Respektera anslag från skytteföreningarna om t.ex. tävlingar, provverksamhet och jägarexamen.

Använd banorna till den skytteform de är avsedda för.

  • Lerduvor ska kastas på Hagelbanorna, ej på andra banor. Om bommen till hagelbanan är stängd går det bra att promenera till banan.
  • 50-meters banan är endast godkänd för kaliber .22.
  • Placera alltid måltavlor omedelbart framför sandvall/kulfång. Måltavlor utan bakomvarande sandvall är förbjudna.
  • Observera att stålmål kräver splitterskydd enligt SäkB.