Karta över skjutbanor

Banorna är öppna för allmänheten från klockan 08:00 till 21:00 om inget annat finns anslaget vid banorna. Respektera anslag från skytteföreningarna om t.ex. tävlingar, provverksamhet och jägarexamen.

Använd banorna till den skytteform de är avsedda för.

 • Lerduvor ska kastas på Hagelbanorna, ej på andra banor.
  Om bommen till hagelbanan är stängd går det bra att promenera till banan.
  Endast hagelstorlekar US 7-9 får användas.
 • 50-meters banan (V50m) är endast godkänd för kaliber .22.
 • Placera alltid måltavlor omedelbart framför sandvall/kulfång på anvisad plats.
  Det är förbjudet och farligt att placera måltavla på annat sätt.
 • Observera att stålmål kräver splitterskydd enligt instruktioner i SäkB.
 • LJVKs verksamhet bedrivs vid V50m, V80m samt Hagelbanan.