Bli medlem

Antagningsmöten för nya medlemmar
För att bli medlem i LJVK måste man delta på ett antagningsmöte. Antagningsmöte sker två gånger på per. En gång på våren och en gång på hösten.

För att kunna bli medlem i LJVK krävs det att man är folkbokförd i Luleå kommun, det finns även andra krav. Se § 3 i stadgarna.

Som medlem har du jakträtt på ca 45700 ha, varav ca 44700 ha för småviltsjakt och 15600 ha för älgjakt. Älg kan jagas efter det första året som medlem i LJVK. Du har även rabatt på skjutbanor med instruktörer och möjlighet att delta i arrangerad jakt.

Svar på vanliga frågor

Frågor vi fått och svar till dessa:

1. ”Innan man ingår ett medlemskap så vore det bra att även veta nivån på avgifter”

Dessa avgifter gäller 2023: Medlemskap i LJVK, inklusive småviltjakt, kostar 700 kr per år. Tillkommer inträdesavgift på 600 kr. Information om vad som gäller för Högvilt/älgjakt ges på antagningsmötet, högvilt/älgjakt kostar 1500 kr ytterligare per år.

2. ”Gäller det ett år från och med när man betalat in?”

Avgifterna gäller för ett jaktår, dvs från 1/7 till 30/6 nästa år. Löser du medlemskap på våren/försommaren gäller medlemskapet till 30/6 nästkommande år.

3. ”Måste jag närvara vid antagningsmötet?”

Ja eftersom du som ny medlem får information om bl.a. jaktmarker och regler under mötet som vanligtvis varar ca 1 timme.