Älgskytte 80M

Älgskytte 80M Knöppelåsen 2018

Öppettider för allmänheten:

Maj:               22, 24, 29, 31.
Juni:             5, 7, 12, 14, 19, 26, 28.
Juli:               3, 10, 17, 24, 31.
Augusti:       1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.

Nu tar vi emot SWISH

Anmälan på älgskyttebanan mellan kl 18:oo – 19:30.
Observera att endast helmantlad kula får användas

Jaktlag med medlemmar från LJVK kan boka andra tider, kontakta banchefen Göran Lindblad.