Jaktrapport 2012-2013 – Senast 31/3

Glöm inte lämna in Jaktrapporten, senast den 31/3 måste den vara LJVK tillhanda. Detta gäller oavsett om du har jagat småvilt eller inte. I Jaktrapporten fyller medlemmarna i hur många jaktdagar man gjort inom olika områden samt fällt vilt. Dessutom redogör man vad man har gjort de två viltvårdsdagarna som alla medlemmar är skyldiga att utföra.

Mer om Jaktrapporten hittar du här: Jaktrapport – LJVK

Mer om Viltvård hittar du här: Viltvård – LJVK

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply