Bli medlem

Antagningsmöten för nya medlemmar
LJVK arrangerar antagningsmöten två gånger per år, en gång i maj och en gång i augusti.

OBS! På grund av Covid-19 är det inte bestämt exakt var och hur nästa antagningsmöte ser ut.

Ingen föranmälan behövs. OBS! Avgifter betalas bara med Swish. Det kostar 1300 kr att bli medlem, vilket inkluderar en inträdesavgift om 600 kr och en årsavgift för medlemskap om 700 kr. Om man vill ha nyckel till klubbens kojor kostar den 200 kr.

För att bli medlem ställs en del krav, bl.a. att personen är folkbokförd i Luleå kommun. Övriga krav, se § 3 i stadgarna.

Som medlem har du jakträtt på ca 45 700 ha, varav ca 44 700 ha för småviltsjakt och 15 600 ha för älgjakt. Älg kan jagas efter det första året som medlem i LJVK. Du har även rabatt på skjutbanor med instruktörer och möjlighet att delta i arrangerad jakt.

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om f. n. max 50 personer. Glöm inte att personer med minsta symptom på förkylning eller personer i riskgrupp ska hålla sig hemma! På mötet håller vi distans från varandra.

Svar på vanliga frågor

Frågor vi fått och svar till dessa:

1. “Innan man ingår ett medlemskap så vore det bra att även veta nivån på avgifter”

Dessa avgifter gäller 2019: Medlemskap i LJVK, inklusive småviltjakt, kostar 700 kr per år. Tillkommer inträdesavgift på 600 kr. Information om vad som gäller för Högvilt/älgjakt ges på antagningsmötet, högvilt/älgjakt kostar 1500 kr ytterligare per år.

2. “Gäller det ett år från och med när man betalat in?”

Avgifterna gäller för ett jaktår, dvs från 1/7 till 30/6 nästa år. Löser du medlemskap på våren/försommaren gäller medlemskapet till 30/6 nästkommande år.

3. “Måste jag närvara fysiskt på antagningsmötet?”

Ja eftersom du som ny medlem får information om bl.a. jaktmarker och regler under mötet som vanligtvis varar 1,5 – 2 timmar.