Bli medlem

Antagningsmöten för nya medlemmar
För att bli medlem i LJVK måste man delta på ett antagningsmöte. Antagningsmöte sker två gånger på per. En gång på våren och en gång på hösten. Tider för antagningsmötena läggs ut på ljvk.se några veckor innan mötet.

För att kunna bli medlem i LJVK krävs det att man är folkbokförd i Luleå kommun, det finns även andra krav. Se § 3 i stadgarna.

Som medlem har du jakträtt på ca 45700 ha, varav ca 44700 ha för småviltsjakt och 15600 ha för älgjakt. Älg kan jagas efter det första året som medlem i LJVK. Du har även rabatt på skjutbanor med instruktörer och möjlighet att delta i arrangerad jakt.

Svar på vanliga frågor

Frågor vi fått och svar till dessa:

1. ”Innan man ingår ett medlemskap så vore det bra att även veta nivån på avgifter”

Medlemskap i LJVK, inklusive småviltjakt, kostar 700 kr per år. Tillkommer inträdesavgift på 600 kr. Information om vad som gäller för Högvilt/älgjakt ges på antagningsmötet, högvilt/älgjakt kostar 2000 kr ytterligare per år. Mer information finns här: Avgifter

2. ”Gäller det ett år från och med när man betalat in?”

Avgifterna gäller för ett jaktår, dvs från 1/7 till 30/6 nästa år. Löser du medlemskap på våren/försommaren gäller medlemskapet till 30/6 nästkommande år.

3. ”Måste jag närvara vid antagningsmötet?”

Ja eftersom du som ny medlem får information om bl.a. jaktmarker och regler under mötet som vanligtvis varar ca 1 timme.

4. När är antagningsmötena?

Vi har två antagningsmöten per år, vanligtvis i maj och i augusti. Tiderna läggs ut några veckor i förväg på ljvk.se.

5. När kan jag jaga älg?

För att jaga älg behöver du ha varit medlem i ett år.