Viltvård

Inom Luleå Jaktvårdsklubb bedriver medlemmarna viltvårdsarbeten ideellt. Klubben finansierar inköp av foder, saltsten etc.

Viltvården består av bl.a. följande insatser:

  •  Iordningställande och sådd av viltåkrar
  •  Uppsättning av saltsten för älg och hare
  •  Aspfällning
  •  Utsättning av foder
  •  Iordningställande av sandbad för fågel
  •  Utsättning av fällor
  •  Jakt på predatorer
  •  Gödsling av blåbärsrisområden

_______________________________________________________

Glöm inte Viltvårdsarbetet

Medlemmar är förpliktigade att utföra två dagsverken inom Viltvård eller annat som främjar klubben. På Jaktrapporten redogör man vad man har gjort de två dagarna. Om man har frågor om vad som behöver utföras kontaktar man en områdesledare, se årsutskicket.
_______________________________________________________

För Områdesledare – Planering av viltvårdsarbete

Ladda ner blanketter här->
På den sidan hittar du både blanketter för ansökan och redovisning. Ansökan måste vara inlämnad i samband med det årliga Områdesledarmötet för att tas med i budget för det året.

Skicka ifylld blankett till viltvard@ljvk.se

Redovisning av utfört viltvårdsarbete

Redovisning sker på särskild blankett som skall vara inlämnad för den 1/12. Eventuellt överskott av medel återbetalas senast 1/12.

Ladda ner blanketter här->
fyll i och skicka sedan till viltvard@ljvk.se

Frågor om viltvård inom LJVK? Mejla viltvard@ljvk.se
Ange fullständigt namn och telefonnummer samt medlemsnummer om du vill ha svar.