Avgifter

  • Medlemskap i LJVK, inklusive småviltjakt:

700 kr/år.
Medlemsavgiften avser ett jaktår 1/7 – 30/6.
Alla avgifter betalda senast 30/4. Påminnelseavgift medlemsbidrag (om medlemsbidraget betalas efter 30/4): 300 kr.

  • Högvilt/älgjakt:

2000 kr/år tillkommer.
Skall vara betald senast 30/4 om man vill vara med under årets älgjakt.

Om du som är medlem sedan ifjol och vill börja jaga älg i LJVK:s älgjaktlag eller byta älgjaktslag så anmäler du detta till jaktchef@ljvk.se. Uppge medlemsnummer, namn, telefonnummer och älgjaktsområdesalternativ.

  • Andra avgifter

Inträdesavgift för nya medlemmar: 600 kr
Förseningsavgift jaktrapport (om jaktrapport skickats in efter 31/1): 200 kr
Köp kojnyckel: 200 kr

Observera att ALLA avgifter måste vara betalda senast 30/6 varje år, därefter förlorar man sitt medlemskap i klubben och måste närvara på nytt antagningsmöte.

Dessa avgifter gäller from. 2024