Viltmål 80M Knöppelåsen

Öppettider på Älgbanan för allmänheten 2023

Maj:           23, 25, 30.
Juni:          1, 8, 13, 15, 20, 27, 29.
Juli:           4, 11, 18, 25.
Augusti:    1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30.

Anmälan på banan 17.oo – 19.30. Vi tar endast emot SWISH.
Observera att endast helmantlad kula får användas.
Kötiden är lång från mitten av augusti, kom gärna och öva tidigare.

Jaktlag med medlemmar från LJVK kan boka andra tider, kontakta banchefen Göran Lindblad.