Viltmål 80M Knöppelåsen

Öppettider på Älgbanan för allmänheten 2022

Maj:          31.
Juni:           2, 7, 9, 14, 16, 21, 28, 30.
Juli:             5, 12, 19, 26.
Augusti:      2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31.

Anmälan på banan 17.oo – 19.30. Vi tar endast emot SWISH.
Observera att endast helmantlad kula får användas.
Kötiden tenderar att vara lång rödmarkerade dagar, kom gärna och öva tidigare.

Stanna hemma vid tecken på förkylning. Nys i armvecket.

Jaktlag med medlemmar från LJVK kan boka andra tider, kontakta banchefen Göran Lindblad.