Antagningsmöte för nya medlemmar – Augusti 2021

Luleå Jaktvårdsklubb bjuder in till Antagningsmöte via Zoom 2021-08-17 kl 18:30

OBSERVERA – FÖRANMÄLAN VIA E-POST ÄR ETT KRAV

Mejla din intresseanmälan från din e-postadress till: antagning@ljvk.se

Skriv fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer i mejlet.

Du får då ett automatiskt mejlsvar direkt innehållande länk till ZOOM-mötet.

Glöm inte kolla din skräppost-korg om du inte fått mejl inom några minuter.


Mötet är obligatoriskt för att bli ny medlem i LJVK. Vid mötets avslutande sker avstämning av närvaro.

Efter mötet kommer vi mejla ut faktura via e-postadress som ni angett. Denna faktura måste vara betald senast 2021-08-20. Observera att man inte är medlem eller innehar jakträtt innan fakturan är betald. Övriga frågor tar vi på mötet.

Information om anmälan till älgjakt i klubben kommer på nästa års inbetalningskort, i dagsläget kan vi inte lova något.

Kolla stadgar och övrig information på vår hemsida.

För dig som är intresserad av att bli medlem i klubben. Läs mer här.

Välkommen / Styrelsen LJVK

Posted in Allmänt | Leave a comment

Medlemskort och Årsutskick på väg

Nu har underlaget med medlemmar som betalat årsavgiften gått iväg till tryckeriet så under juni ska alla ha fått ett medlemskort som också är småviltsjakträttsbevis i brevlådan. Samtidigt skickas Årsutskicket med de nya Ramjaktreglerna ut.

Medlemskort och Ramjaktregler gäller från 1/7 -21 – 30/6 – 22.

Medlemmar som betalat in årsavgiften för sent, eller lämnat in jaktrapport för sent kommer under juni få ett inbetalningskort med förseningsavgifter. Dessa ska vara betalda senast 30/6.

/Styrelsen

Posted in Allmänt | Leave a comment

Jägartrap onsdag 16 juni inom BD-CUP

Onsdagen den 16 juni arrangeras en tävling i Jägartrap i samarbete med Jägareförbundet. Anmälan utomhus på Knöppelåsens Skeet & Trapbana klockan 18-19.

Mer information samt kontaktuppgifter finns på Jägareförbundets hemsida:
https://jagareforbundet.se/norr/norrbottens-lan/jagareforbundet-norrbotten/nyheter-norrbotten/2021/05/bd-cup-i-jaktskytte-samt-lmsm-kval-2021/

Posted in Allmänt | Leave a comment

Skyttedag med Wildmarksshopen

Skyttedag med Wildmarksshopen tor 27 maj på Knöppelåsens Skjutbana kl 12-17

Polaris och Volkswagen finns också på plats och visar utrustning för jakten.

Välkomna!

Posted in Allmänt | Leave a comment

Dags att betala medlemsavgifter för jaktår 21/22

Alla ska nu ha fått årets faktura, med den kom en bilaga som beskriver årets nyheter.

Ny faktura från och med i år
• LJVK skickar först ut faktura med förtryckta belopp beroende på om du bara jagat småvilt (700 kr) eller småvilt och högvilt (2200 kr).
• OCR-nummer som finns på fakturan måste alltid användas.
• När fakturan är betald skickar klubben ut medlemskort och ramjaktregler. Det nya medlemskortet blir ditt jakträttsbevis och betyder att årsavgiften är betald.

Medlemsavgiften avser ett jaktår 1/7 – 30/6 – Alla avgifter betalda senast 30/4

 • Medlemmar som inte betalat SAMTLIGA avgifter senast 30/6 förlorar sitt medlemskap i Luleå jaktvårdsklubb och måste för att bli medlem igen söka nytt medlemskap via antagningsmöte (avgift 600 kr) som sker i augusti varje år (beslut på årsmöte 2021).

Nytt gällande förseningsavgifter – Alltid separat faktura

 • Förseningsavgifter för sent inlämnad jaktrapport (200 kr) eller försenad inbetalning (300 kr) kommer alltid på separat faktura.

Ny älgjägare eller byta älgjaktlag

Om du som är medlem sedan ifjol vill börja jaga älg i LJVK:s älgjaktlag så anmäler du dig genom att betala in totalt 2200 kr. Mejla till jaktchef@ljvk.se och uppge medlemsnummer, namn, telefonnummer och älgjaktsområdesalternativ.

Luleå Jaktvårdsklubb har bankgironummer 5600-5143.

OBS Ange ALLTID OCR- nummer.

Vid frågor om fakturan, kontakta LJVK Kassör via kassor@ljvk.se

Posted in Allmänt | Leave a comment

Jaktrapport senast den 31/3

Glöm inte att lämna in Jaktrapporten. Senast den 31/3 måste den vara LJVK tillhanda. Detta gäller oavsett om du har jagat småvilt eller inte. I jaktrapporten fyller du som medlem i antalet jaktdagar samt fällt vilt områdesvis och utfört viltvårdsarbete. Om jaktrapporten lämnas in efter 31/3 kommer en förseningsavgift på 200 kr att skickas ut på separat faktura.

Bland inkomna jaktrapporter lottas ett antal priser ut inför halvårsmötet.

Om du mejlar in jaktrapporten på jaktrapport@ljvk.se döp om dokumentet till ditt medlemsnummer och namn.Mer om Jaktrapporten hittar du här: Jaktrapport – LJVK
Mer om Viltvård hittar du här: Viltvård – LJVK

Posted in Allmänt | Leave a comment

Inomhusskytte Arcus – inställt

Inget skytte i Arcushallen denna vinter.

Inomhusskyttet öppnar förhoppningsvis i november 2021. Skjut utomhus!

Läs mer här

Posted in Allmänt | Leave a comment

Rådjursjakt med drivande hund 31 dec (SAMLING 50-METERSBANAN)

Blir rådjursjakten av?

Med rådande restriktioner och rekommendationer är svaret Ja. Anledningen till detta är:

 1. Verksamheten bedrivs helt och hållet utomhus.
 2. Eftersom du, som medlem i LJVK, är särskilt inbjuden till detta evenemang räknas det inte som en offentlig sammankomst eller allmän tillställning. Rådjusjakten är därför att räkna som en rent privat tillställning och kan därför inte förbjudas eller begränsas rent antalsmässigt. Läs mera på jägareförbundets hemisda: https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/vad-innebar-de-nya-covid-reglerna-for-jakten/?fbclid=IwAR3X0fBBT6oj4r49MKQrbOuRMQTfUOdDM2Ph4VV8MOD1IrzuyA0tGMgTGXY
 3. Jakt och viltvård är verksamhet som med fördel kan bedrivas, om vi bara tänker oss för och har respekt för varandra. Då trumfar nyttan av umgänge (på avstånd) med andra jägare och att röra sig i skog och mark, över de små risker jakt i dessa tiden innebär. Detta är helt enkelt någon vi behöver.
 4. Vi jägare är vana att ta stort ansvar när det gäller vapensäkerhet, jaktetik och liknande. Så att även ta ansvar för att jakten ska bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt, ur Covid 19-perspektiv, tror jag inte blir något problem.

Vissa förändringar blir det dock. För att man inte ska tvingas trängas vid termosar och fikabröd skippar vi fikat i år. Var och en får givetvis ta med eget fika och termos. Vi kommer tända flera eldar vid samlingen och mellan såtarna, så vi slipper trängas alla runt en eld.

Kom ihåg att kolla hemsidan kvällen innan jakt, då det kan hända saker med kort varsel. Om inte så ses vi 31 dec.

Notera att vi inte samlas vid brandövningsplatsen denna gång, utan vid 50-metersbanan.

/Anders

Alla medlemmar i Luleå jaktvårdsklubb är välkomna. Vi försöker hinna med minst två såtar under varje jaktdag. P.g.a. rådande pandemi skippar vi fikat. Medtag eget kaffe och eventuellt fika.

COVID-19
Det är av yttersta vikt att du följer nedanstående riktlinjer.

 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
 • Stanna hemma om någon i ditt hushåll har förkylningssymptom.
 • Håll minst en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Samåk inte med andra i bil.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 pers. Skulle det visa sig bli väldigt många anmälningar, och vi har tillgång till flera hundar, kanske vi delar upp hela sällskapet i två grupper som då jagar på olika områden. Detta beslutas i så fall i så god tid som möjligt, eller senast kvällen innan jaktdagen. Det kan även tänkas att nya råd och direktiv kommer från FHM med kort varsel. Kontrollera alltid senaste info på hemsidan kvällen innan jaktdagen.

Läs mer i PM:et här: http://media.ljvk.se/2020/11/PM_Radjursjakt_2020.pdf

Som deltagare i jakten förväntas du ha läst och tagit till dig innehållet i PM:et. Är något oklart är det bara att höra av sig till jaktledaren.

Posted in Allmänt | Leave a comment

INSTÄLLT – Årets klappjakt på räv

Inställt pga pandemin och nya riktlinjer.

Nya, friska, tag nästa år!

Luleå jaktvårdsklubb hälsar alla jägare, medlemmar och icke medlemmar, välkomna till klappjakt på räv (mårdhund, grävling, mård och mink) på Hertsölandet lördagen den 21 november.

Inga kulvapen tillåtna, endast hagelgevär. Ta med statligt jaktkort och något plagg i signalfärg. Om du har en radio 155 MHz så ta gärna med den.

COVID-19
Det är av yttersta vikt att du följer nedanstående riktlinjer.

 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
 • Stanna hemma om någon i ditt hushåll har förkylningssymptom.
 • Håll minst en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Samåk inte med andra i bil.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 pers.

Vi samlas här, vid vägen mot brandövningsfältet kl 08.00.

Anmäl att du kommer via SMS eller ett samtal till Jonny på 0706771673 eller Håkan på 0705908277

Posted in Allmänt | Leave a comment

Klubbmästerskap Skeet 23/7 inställd

KM i skeet flyttas med anledning av detta rackarns regnande. Nytt datum kommer.

Posted in Allmänt | Leave a comment