Bli medlem

Antagningsmöten för nya medlemmar
LJVK arrangerar antagningsmöten två gånger per år, en gång i maj och en gång i augusti.
Datum och tid för kommande antagningsmöten publiceras på den här sidan.

Nästa antagningsmöte – klockan 19:00 måndagen den 13:e augusti 2018.
Kom till vår möteslokal på Knöppelåsens skjutbana. Klicka här för karta.

Ingen föranmälan behövs. Avgifter kan betalas kontant eller med Swish. Inträdesavgiften inklusive en årsavgift för medlemskap är 1300 kr. Om du vill ha nyckel till klubbens kojor så kostar den 200 kr.

För att bli medlem ställs en del krav, bl.a. att personen är folkbokförd i Luleå kommun. Övriga krav, se § 3 i stadgarna.

Som medlem har du jakträtt på ca 45 700 ha, varav ca 44 700 ha för småviltsjakt och
15 600 ha för älgjakt. Älg kan jagas efter det första året som medlem i LJVK. Du har
även rabatt på skjutbanor med instruktörer och möjlighet att delta i arrangerad jakt.

Svar på vanliga frågor

Frågor vi fått och svar till dessa:

1. “Innan man ingår ett medlemskap så vore det bra att även veta nivån på avgifter”

Dessa avgifter gäller 2018: Medlemskap i LJVK, inklusive småviltjakt, kostar 700 kr per år. Tillkommer inträdesavgift på 600 kr. Information om vad som gäller för Högvilt/älgjakt ges på antagningsmötet, högvilt/älgjakt kostar 1500 kr ytterligare per år.

2. “Gäller det ett år från och med när man betalat in?”

Avgifterna gäller för ett jaktår, dvs från 1/7 till 30/6 nästa år. Löser du medlemskap på våren/försommaren gäller medlemskapet till 30/6 nästkommande år.

3. “Måste jag närvara fysiskt på antagningsmötet?”

Ja eftersom du som ny medlem får information om bl.a. jaktmarker och regler under mötet som vanligtvis varar 1,5 – 2 timmar.