Viltmål 50M

Viltmål 50M Knöppelåsen 2018

För skytte behöver du vara medlem i LJVK eller dess Jaktskyttesektion. Medlemskap i Jaktskyttesektion går att lösa på plats, kostar 200 kr och gäller 12 månader.

Ungdomar under 18 år betalar halv kostnad (100kr) för medlemskap i Jaktskyttesektionen. För att kunna garanteras att få skjuta skall myndig medfölja eller bevis på genomgången utbildning i säker vapenhantering kunna uppvisas.

NU tar vi emot SWISH

Vapen finns att låna på plats, ammunition finns.

Öppettider för allmänheten 2018:

Anmälan på banan. 18.oo – 19.30.

Maj:           Löpande Älg         22, 24, 29, 31.

Juni:           Löpande Älg       12, 14, 26 ,28.

Juli:               Löpande Älg       24, 26, 31.

Augusti:     Löpande Älg      2, 7, 9, 14, 16, 21, 23.