Om åtelkameror

Styrelsen har fått frågor om det är OK att sätta upp åtelkameror på klubbens jaktmarker. Svaret är att om man har sökt och fått tillstånd samt att uppmärkning, skyltning och annat är gjort som det ska så har vi inget att invända.

Men om tillstånd saknas så är det absolut inte OK med kamera. Vi tror att det skadar klubbens anseende om det påträffas olagliga kameror där klubben jagar och vi tror även att vår relation med markägare försämras. Läs mer om vad som gäller för kameror hos länsstyrelsen. /Styrelsen

 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *